Menu

com_content
article
215
Uncategorised

sl-SI

Reklamacije in vračila

Postopek reklamiranja blaga

Preglejte izdelke

Stranka je dolžna pri prejemu izdelka pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. Stranka je v primeru fizično poškodovanega izdelka ali manjkajoče vsebine v paketu, dolžna nemudoma opozoriti prodajalca ali dostavljalca o napaki. Skupaj s prodajalcem/dostavljalcem je dolžna izpolniti in podpisati uradni zapisnik, ki ga predloži prodajalec/dostavljalec. Zaželeno je, da se poškodovan izdelek dokumentira s fotoaparatom.

Stranka naj poškodovan izdelek, ki mora biti zapakiran v prvotni embalaži in zaščiten, skupaj z uradnim zapisnikom in fotografijami, v čim krajšem možnem času posreduje na naslov podjetja oziroma elektronski naslov prodajalca: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Po prejemu poškodovanega izdelka bo prodajalec v najkrajšem roku sprožil reklamacijski postopek.

Izdelek s poškodovano embalažo lahko stranka tudi zavrne. V tem primeru mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti po e-pošti. Če je stranka prejela poškodovan paket iz paketomata, paketne trgovine ali v poslovalnici dostavne službe, se drži naslednjega postopka:

 

Stvarna napaka

Po evropski zakonodaji mora stranki prodajalec blago, za katero se z uporabo izkaže, da je okvarjeno oziroma nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo rabo:

 • odpraviti napako

 • zamenjati izdelek z novim, brezhibnim

 • vrniti del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

 • vrniti plačani znesek.

O napaki mora stranka prodajalca obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je odkrila napako, najkasneje pa v dveh leti od prevzema izdelka. Stranka mora napako natančno opisati in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

V primeru reklamacije stvarne napake, naj se stranka drži naslednjega postopka:

 1. izdelek naj dobro pregleda in pri pregledu pazi, da ne poškoduje izdelka ali originalne embalaže

 2. v primeru odkritja napake naj stranka nemudoma obvesti prodajalca na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V sporočilu naj navede svoje ime, priimek, številko naročila in priloži fotografije izdelka na katerih je jasno vidna napaka na izdelku, etiketa in deklaracija s številko artikla.

 3. Stranka naj počaka na pisni odgovor in navodila. Stranka naj prodajalcu ne pošilja poškodovanega blaga brez navodil, saj v tem primeru ne bo kril stroškov pošiljanja.

Kdaj gre za stvarno napako?

Napaka je stvarna, če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo stranka kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; ali če je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila (37. člen ZVPot).

Za spletne nakupe lahko stranka na podlagi določb ZVPot uveljavlja pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od odkritja napake, vendar po preteku dveh let od nakupa, prodajalec ne odgovarja več za stvarne napake. Stranka izkazuje nakup z originalnim računom in potrdilom o dostavi izdelka. V obrazcu za reklamacijo mora stranka natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Obvestilo o napaki lahko stranka izroči osebno, prodajalec pa mora izdati potrdilo. Stranka, ki je pravilno izpeljala postopek uveljavljanja pravice iz naslova stvarne napake, ima od prodajalca pravico zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali

 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

 • izdelek z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali

 • vrne plačani znesek.

Stranka, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

Napačen izdelek

Včasih se zgodi, da pride do napake in stranka prejme drug izdelek, kot ga je naročila. V tem primeru naj stranka obvesti prodajalca na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V sporočilu naj napiše svoje podatke (ime in priimek) in številko naročila. Priloži naj tudi fotografije iz katerih je jasno razvidna etiketa in napaka. Stranka počaka na odgovor, saj mora prodajalec preveriti verodostojnost napake. V primeru, da se je napaka zgodila na prodajalčevi strani, se sproži nadaljnji postopek reševanja reklamacije.

Napačen izdelek stranka, na svojem naslovu, preda dostavni službi GLS. Pred tem sporoči kdaj bo dosegljiva na svojem naslovu za prevzem paketa. GLS kurir pred prihodom stranko kontaktira. Na hrbtni strani paketa z novim izdelkom, ki ga dostavi dostavna služba GLS, je nalepljen prozoren žepek v katerem je tovorni list s prodajalčevim naslovom. Ko stranka prejme nov paket, naj pogleda na njegovo hrbtno stran, vzame iz prozornega žepka samolepilni tovorni list, ga nalepi na paket z napačnim izdelkom in ga preda dostavljalcu. Stranka naj v paket priloži tudi izpolnjen obrazec za reklamacijo.

V primeru, da stranka sama vrača napačen paket, naj prodajalcu predloži račun, ki izkazuje strošek dostave. Če navedeni strošek presega strošek dostave, ki ga ima prodajalec določenega v pogojih, dobi stranka povrnjeno največ toliko, kolikor znaša prodajalčev strošek dostave. Lahko se zgodi, da želenega artikla ni na voljo, prodajalec opravi zgoraj opisani prevzem z dostavno službo GLS in stranki v najkrajšem možnem času povrne kupnino na transakcijski račun oziroma izvede vračilo z uporabo enakih plačilnih sredstev, kot so bila uporabljena za začetno transakcijo.

Vračilo blaga prodajalcu

V primeru, da stranka dobi navodila, da mora reklamirani izdelek poslati na prodajalčev naslov, mora v paket, poleg izdelka, priložiti tudi original ali kopijo računa in izpolnjen obrazcec za reklamacijo izdelkov . Izdelek, pripravljen za transport, mora biti pred predajo dostavni službi ustrezno zaščiten. Paket mora biti obvezno poslan z dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljki. Za pošiljko, ki se med dostavo izgubi ali poškoduje, ne odgovarjamo.

Stranka naj paket pošlje na naslov: MEDIATIS, d.o.o., Vodnikova cesta 130, 1000 Ljubljana, Slovenija. Neposreden strošek vračila blaga bremeni stranko. Pošiljk z odkupnino ne sprejmamo. Stranka lahko izdelek vrne osebno na sedežu našega podjetja: MEDIATIS, d.o.o., Vodnikova cesta 130, 1000 Ljubljana, Slovenija. Poleg poškodovanega izdelka naj priloži tudi original ali kopijo računa in izpolnjen obrazcec za reklamacijo .

Odgovor prodajalca

V primeru, da napaka ni sporna, mora prodajalec čim prej, najkasneje pa v 8 dneh, ugoditi strankinemu zahtevku. V primeru, da o napaki obstaja spor, mora prodajalec v enakem roku podati stranki pisni odgovor. V primeru, da reklamirani izdelek prodajalec izgubi ali uniči, vam je dolžen v roku 8 dni izročiti enak izdelek ali takoj plačati odškodnino v višini drobno prodajne cene novega izdelka.

V primeru, da napake ni mogoče odpraviti ali če ni bila odpravljena v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je prodajalec ali proizvajalec od stranke prejel zahtevo za odpravo napake, mora proizvajalec stranki brezplačno zamenjati izdelek z enakim, novim in brezhibnim blagom (ZVPot, 21b člen).

Upravičenost reklamacije

V primeru odobritve reklamacije, stranka prejme nov ali popravljen izdelek. V primeru dostave je stranka upravičena stroškov pošiljanja. Ravno tako stranki prodajalec povrne strošek dostave, ki je nastal pri pošiljanju reklamiranega izdelka na prodajalčev naslov. V primeru, da izdelka ni na zalogi, prodajalec stranki vrne kupnino.

V primeru, ko reklamacija ni odobrena, lahko stranki po predhodnem dogovoru prodajalec vrne reklamiran izdelek, v enakem stanju kot je bil ob prejemu. Strošek dostave, ki je stranko bremenil ob vračilu izdelka na prodajalčev naslov, ni povrnjen.


Vračila izdelkov

Lahko se zgodi, da kupljen izdelek stranki ne ustreza (napačna velikost, neustrezen material, …). Stranka ima pravico kupljen izdelek prodajalcu vrniti in prejeti povračilo kupnine. V primeru nakupa na daljavo ima potrošnik na voljo 14 dni od prejema blaga za odstop od pogodbe.  Potrošnik mora prodajalca o odstopu od pogodbe obvestiti. Rok začne teči naslednji dan od datuma prevzema naročenega blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe, potrošniku ni potrebno navajati razloga za odstop. Stranka mora izdelek vrniti prodajalcu čim prej, najkasneje pa v 14 dneh od dneva obvestila o odstopu od pogodbe. Izdelek mora biti poslan pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo, da se šteje za pravočasno ZVPot). Izdelki morajo biti nepoškodovani, nerabljeni, z vsemi originalnimi etiketami in deklaracijami, zapakirani v originalni, nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini.

Menjave

Izdelka ni možno zamenjati. V primeru, da stranka želi drug izdelek, prosimo, da opravi ponovni nakup. Če pa želi izdelek zamenjati, pa naj se pri tem drži naslednjega postopka:

 1. Obvestilo prodajalcu – stranka naj napiše obvestilo na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razloga za odločitev ni potrebno navajati.

 2. Izpolnjevanje obrazca – stranka naj izdelek zapakira v paket, ga ustrezno zaščiti in preda dostavni službi. V paketu mora biti poleg izdelka priložen tudi originalen račun ali njegova kopija in izpolnjen obrazec za vračilo blaga. Namesto obrazca je lahko priložena tudi izjava za odstop od pogodbe.

 3. Pošiljanje paketa na naslov: MEDIATIS, d.o.o., Vodnikova cesta 130, 1000 Ljubljana, Slovenija. Strošek, ki bremeni stranko, je neposreden strošek vračila izdelka. Pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne izpolnjujejo naših splošni pogojev poslovanja, ne sprejemamo in bodo zavrnjene . Sprejemamo izključno pakete poslane z dostavno službo, ki omogoča sledenje paketa. Ne nosimo odgovornosti za pakete, ki bi se med dostavo izgubili ali poškodovali. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa naj se stranka obrne na dostavno službo, s katero je bil paket poslan. Izdelek je možno vrniti tudi osebno, na sedežu podjetja: MEDIATIS, d.o.o., Vodnikova cesta 130, 1000 Ljubljana, Slovenija. Poleg izdelka naj stranka predloži tudi izpolnjen obrazec za vračilo blaga ter originalen račun ali njegovo kopijo.

 4. Izdelki morajo biti brez poškodb in znakov obrabe. Imeti morajo vse originalne etikete in deklaracije ter ostalo morebitno dokumentacijo. Zapakirani morajo biti v originalni, nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini. Če prodajalec pri pregledu ugotovi, da izdelek ne izpolnjuje zgoraj naštetih kriterijev, lahko zavrne odstop od pogodbe. Prodajalec stranko obvesti prek e-mail naslova, ki je bil vnesen pri oddaji naročila. Po predhodnem dogovoru, lahko stranki vrnemo poslan izdelek na njene stroške. V primeru, da je predmet vračila, izdelek, ki je del kompleta, je potrebno vrniti vse kose, ki ga sestavljajo. Ne odgovarjamo za blago, ki je vrnjeno po pomoti, lahko pa ga po predhodnem dogovoru vrnemo za strankine stroške. Stranka je odgovorna za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je predmet neprimernega in nepotrebnega ravnanja ali je pa bilo ugotovljeno, da ni skladno z delovanjem, naravo ali značilnostjo izdelka. Izjemoma lahko prodajalec, za izdelek, ki ni vrnjen v skladu z ZVPot, ponudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo sam določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo stranka potrdi pisno na e-pošto.

 5. Prodajalec izvede vračilo kupnine takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje v 14 dneh od obvestila o odstopu od pogodbe. Vračilo prejetih plačil lahko prodajalec zadrži do prevzema vrnjenega izdelka. Povračilo se izvede z uporabo enaki plačilnih sredstev, kot jih je stranka uporabila za začetno transakcijo. Če je stranka ob nakupu izbrala plačilo po povzetju, prodajalec vrne kupnino na strankin bančni račun, zato naj na obrazcu za vračilo izpolni tudi podatke o svojem TRR.

 

Pogoji za vračilo kupnine

Vračilo celotnega naročila

Povrne se celotni znesek kupnine. Če je stranka izbrala plačilo po povzetju, se dodatek za odkupnino pošiljke v vrednosti 2,44 EUR, ne povrne.

Naročilo je bilo oddano v skupni vrednosti pod 100 EUR in stranka vrača le del naročila

Povrne se kupnina le za tiste izdelke, ki jih je stranka vrnila. Strošek dostave in dodatek za odkupnino pošiljke v vrednosti 2,44 EUR, se ne povrne.

Naročilo je bilo oddano v skupni vrednosti nad 100 EUR

Stranki pripada ugodnost brezplačne poštnine vendar, če vrednost ob vračilu izdelka pade po 100 EUR, se stranki strošek dostave zaračuna in odšteje od vračila kupnine. Dodatek za odkupnino pošiljke v vrednosti 2,44 EUR, se ne povrne.

Stranka je poleg naročenega blaga prejela brezplačen izdelek kot darilo in vrača celotno naročilo

Stranka je dolžna vrniti tudi brezplačni izdelek.

V primeru, da v spletni trgovini poteka akcija (npr: ob naročilu XY EUR prejme stranka brezplačni izdelek) in vrne del naročila, pri tem pa vrednost naročila pade pod XY EUR

Stranka je dolžna vrniti tudi brezplačni izdelek.

V spodaj navedenih primerih naročenega blaga ni mogoče vrniti.

 • Izdelki, ki niso primerni za vračilo iz higienskih razlogov ali zaradi varovanja zdravja (npr. spodnje perilo, obrazne maske,...)

 • pri dobavi knjig

 • izdelek, ki je prilagojen strankinim željam in potrebam (npr. personaliziran izdelek ali izdelek s poljubno dodelavo)

 • v primeru pokvarljivega izdelka ali izdelka s pretečenim rokom uporabe (npr: hrana, pijača, uporabljen CD medij, kartuše, tonerji in drug potrošni material,...)

 • pri računalniški opremi, avdio in video posnetkih, strojih, aparatih in računalniških programih, če je stranka že odprla varnostni pečat in vzela izdelek iz originalne embalaže.

Prodajalec izjemoma odobri vračilo le v primeru, da originalna embalaža ali varnostni pečat nista odprta.


Ljubljana, 19. 1. 2023